Moerland Notaris is een modern, allround notariskantoor met persoonlijke aandacht en een grote mate van betrokkenheid bij de klant. Het antwoord moet tenslotte voldoen aan de vraag. Elke vraag is uniek en heeft een passend antwoord nodig. Soms is het noodzakelijk de vraag nader te analyseren en op gerichte wijze door te vragen. Pas dan kan het juiste antwoord op de gestelde vraag worden gegeven. Alleen door een individuele en persoonlijke aanpak.

Nieuws

Renteaftrek in geval van mede-eigendom

Om in aanmerking te komen voor renteaftrek in de Aangifte Inkomstenbelasting moet de woning eigendom zijn van de belastingplichtige en tevens dienen als hoofdverblijf. Voor fiscale partners, zoals gehuwden en samenwoners, bestaat de mogelijkheid de renteaftrek te verdelen of toe te wijzen aan de partner met het hoogste belastbare inkomen. Lees verder...

Meerderjarigenbewind ondergeschikt aan schuldsanering

Het komt nogal eens voor dat het vermogen van een volwassen man of vrouw onder bewind is gesteld van een bewindvoerder. Die handelt dan zijn of haar zakelijke belangen af. Zeker vanwege de grotendeels achter ons liggende crisis zijn er ook steeds meer mensen in de schuldsanering terecht gekomen. Daaronder zijn ook mensen wiens vermogen onder bewind is gesteld. Daarbij rijst dan ook de vraag wat er in bepaalde situaties voorgaat, het meerderjarigenbewind of het schuldsaneringsbewind. Lees verder...

Vanaf 2016 jaarrekening verplicht elektronisch indienen

Vanaf boekjaar 2016 kunt u de jaarrekening van uw bedrijf alleen nog elektronisch bij de Kamer van Koophandel (KvK) deponeren. Dat geldt dan nog alleen voor bedrijven met minder dan 50 werknemers en minder dan 8,8 miljoen euro omzet. Overigens zijn dat vrijwel alle deponeringsplichtige bedrijven, namelijk 98%. Voor het lopende boekjaar kunt u nog kiezen of u het depot elektronisch of op papier doet. Met de nieuwe werkwijze moeten de lasten voor de overheid en het bedrijfsleven omlaag gaan, is de gedachte. Lees verder...

Periodieke gift afhankelijk van twee levens

Veel mensen schenken jaarlijks bedragen aan goededoelenorganisaties, zogenaamde periodieke giften. Om de gift aftrekbaar te laten zijn, werd de schenking tot voor kort vaak in een notariële akte opgenomen. Dat laatste hoeft tegenwoordig niet meer, een onderhandse overeenkomst tussen het goede doel en de schenker volstaat. De giftenaftrek is door het wegvallen van de verplichte notariële akte versimpeld. Toch is er kort geleden een uitspraak door de rechtbank Zeeland-West-Brabant gedaan waardoor periodieke schenkers moeten opletten.
Lees verder...

Vennoten in vof en cv ook aansprakelijk voor eerdere schulden

Over de aansprakelijkheid van nieuwe vennoten in een vennootschap onder firma (vof) en een commanditaire vennootschap (cv) bestaan nogal wat misverstanden. Dat heeft ermee te maken dat de vof en de cv geen rechtspersoonlijkheid hebben en overeenkomsten met de achterliggende vennoten worden gesloten. De Hoge Raad verschafte eerder dit jaar meer duidelijkheid. Bij een vof en een cv zijn niet de betreffende personenvennootschappen aansprakelijk voor schulden, maar elk van de vennoten afzonderlijk en daarmee ook in privé.
Lees verder...